Våre tjenester

Vi er din ultimate totalleverandør når det kommer til bygge- og anleggstjenester. Vår omfattende ekspertise spenner over flere områder, inkludert avansert graving, effektiv drenering, pålitelig transport og presist veiarbeid. Med en dedikert tilnærming til hvert prosjekt, uansett størrelse eller kompleksitet, er vi stolte av å levere tjenester av høy kvalitet som oppfyller og overgår våre kunders forventninger.

Vår spesialiserte kunnskap innen graving lar oss takle selv de mest utfordrende terrengene med presisjon og nøyaktighet. Enten det dreier seg om utgraving for byggeprosjekter, anlegg av fundamenter eller landskapsforming, kan du stole på vårt erfarne team for å utføre oppgavene effektivt og med fokus på kvalitet.

Graving

Vi utfører alt innen grunnarbeid og graving. Trenger du hjelp ved planering for grunnmur er vi de rette til saken. Vi graver også grøfter for legging av vann- og avløpsrør. Velg oss, og du får en solid aktør innen grunn- og betong!

Drenering

God drenering rundt huset hindrer fukt- og kondensskader i grunnmuren. Om du kun isolerer innvendig er faren større for at det oppstår fukt. Vi tar jobben for deg!

Massetransport

Vi sørger for at overskuddsmasse etter graving blir fraktet vekk. Vi skaffer også jord, stein og singel ved behov. Ta kontakt for priser.

Veibygging

Vi tilbyr asfaltering til private og offentlige virksomheter. Vi legger stor vekt på riktig kompetanse og riktig verktøy for alle asfalteringsoppdrag.

Tomtegraving

Vi graver tomtene for deg! Et bra resultat krever godt grunnarbeid. Vi  utfører alltid grunnarbeid i henhold til Norsk Standard og vi har lang erfaring innen faget!

Planering

Vi utfører alt innen planering av tomter, og arbeid relatert til dette. Vi er med fra den første utgravingen til ferdigstillelse av uteområdet.

VA-Anlegg

Vi bygger alle typer vann- og avløpsnett, både store og små. Vi kan hjelpe med prosjektering, dimensjonering og utregning, samt prissetting på det gjeldende prosjektet.

Riving

Vi er behjelpelig med å rive gamle bygninger, og klargjøre for nye oppføringer. Ta kontakt for befaring og pristilbud.

Fjellsprenging

Vi utfører en rekke tjenester innen fjellboring og fjellsprengning, enten det gjelder boring av boltehull, fjerning av fjell eller større produksjonsjobber.

teletining

Gjennom langvarig bruk og en forbedret varme og tiningsmetode, øker vi lønnsomheten.

Støttemur & steinmur

Vi bygger steinmur, og sprøyter støttemurer etter samme prinsipp som for grunnmurer. Ved støttemure blir det lagt inn ekstra bredde for fundament.

Knuseverk

Vi har knuseverk som passer for ditt behov! Med et bredt utvalg av maskiner kan vi levere knuseverk for grovstein, finknusing, asfalt og betong.

Kabelgraving

Kabelgraving er en viktig prosess for å legge ned elektriske kabler, telekommunikasjonslinjer og rørledninger under bakken. Denne metoden sikrer pålitig tilførsel av strøm og kommunikasjon samtidig som det minimerer visuell forstyrrelse i det offentlige rommet.

Kjerneboring

Kjerneboring er en teknikk som brukes for å hente kjerneprøver fra jorden, berggrunnen eller betongstrukturen. Denne metoden gir innsikt i geologiske formasjoner, materialkvalitet og strukturell integritet. Kjerneboring er essensiell for ingeniørprosjekter, miljøundersøkelser og mineralutforskning.

Styrt boring

Styrt boring, også kjent som retningsstyrt boring eller horisontal boring, er en avansert teknikk for å legge ned rør, kabler eller ledninger under bakken uten å grave opp overflaten. Denne metoden brukes ofte i byggeprosjekter for å unngå forstyrrelser og redusere miljøpåvirkningen, samtidig som den gir nøyaktig kontroll over plasseringen av installasjonen.